Web Content Viewer

Actions

Pomôžeme vám odhaliť najefektívnejšie spôsoby šetrenia vo vašej domácnosti.
S bezplatným Energetickým poradenstvom RWE
šetria naši súčasní zákazníci priemerne 189 eur ročne.

 

Čo je predmetom poradenstva?

Vašu domácnosť navštívi profesionálny Energetický poradca RWE a detailným zmeraním rôznych energetických ukazovateľov vyhodnotí aktuálnu spotrebu a financovanie energií.

Skúmajú sa všetky oblasti, ktoré môžu byť príčinou vysokých výdavkov na domácnosť:

spotreba elektriny
spotreba plynu
spotreba vody
ohrev vody
vykurovanie
bezpečnosť

Výsledkom Energetického poradenstva je výstupná správa, ktorá identifikuje reálnu spotrebu a náklady vašej domácnosti.

Na základe toho vám náš poradca vypracuje návrh riešení pre zvýšenie úspor a odstránenie bezpečnostných rizík.

 

Vyriešime problémy
a pomôžeme šetriť

 
 

Ako prebieha Energetické poradenstvo?

 

Naše video si môžete prezrieť aj priamo na Youtube

 

1.S operátorom RWE sa telefonicky dohodnete na dátume a čase návštevy Energetického poradcu RWE.

2.Pred návštevou vám poradca zavolá, aby sa predstavil a overil si platnosť času svojej návštevy.

3.Energetický poradca vykoná analýzu a merania energetických ukazovateľov vo vašej domácnosti.

4.Poradca vám odovzdá komplexnú výstupnú správu a odporučí riešenia zistených nedostatkov.

 
 
 

Väčšina domácností dokáže ušetriť na energiách oveľa viac financií ako si
vôbec uvedomuje. Zistite s nami bezplatne, koľko zbytočne preplácate.

Objednať energetické poradenstvo

Sme členom innogy SE Group. Aktuálne informácie o innogy SE Group nájdete výhradne na web stránke spoločnosti.